Magikern ska straffas i alla fall

Skall magikern avrättas som straff eller för sin otro? Båda alternativen är möjliga beroende på den tidigare detaljeringen om magikerns otro1. Baserat på den omnämnda detaljeringen säger vi att den vars magi är otro avrättas för sitt avfall medan den vars magi inte är otro avrättas som en rånare. Det är obligatoriskt för ledaren att verkställa straffet.

Sammanfattningsvis är det obligatoriskt att avrätta magikern oavsett om vi säger att han är otrogen eller inte. Ty de orsakar att folk blir sjuka och till och med dödar dem. De skiljer mellan make och maka. Likaså kan de para ihop fiender och få dem till sina motiv. Vissa kan förhäxa andra för att få personen nära sig i hopp om att vinna något på det. Exempel på det är att förhäxa en kvinna för att utnyttja henne sexuellt. I och med att dessa människor sår fördärv på jorden, är det obligatoriskt för ledaren att avrätta dem utan att kräva dem på ånger då det utförs för att avvärja deras ondska och avslöja dem. Man kräver inte gärningsmannen på ånger när han skall straffas. När han väl grips, är det obligatoriskt att avrätta honom.

1Ibn ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

”Om man praktiserar magi med hjälp av djävlar, hädar man i och med att handlingen vanligtvis består av avguderi… Och om man praktiserar magi med hjälp av läkemedel och liknande, hädar man inte. Istället anses man vara syndig och överskridande.” (al-Qawl al-Mufîd (1/490))