Magi i gott syfte

Fråga: Somliga påstår att de brukar magi i gott syfte…

Svar: Det finns ingen god magi. Inte heller brukas magi i gott syfte. Det är inte tillåtet. Dess straff är avrättning1. Magikern skall avrättas. Han får inte leka med människorna och säga att det är i gott syfte.