Livet med en sådan make

Fråga: Det finns en Salafiyyah som är gift med en man som inte är Salafî. Han förbjuder henne att klä sig i Djilbâb. Han vill inte hålla fast vid Salafs metodik. Han vill inte spara skägget och han vill leva i det otrogna landet. Vad råder ni systern?

Svar: Jag råder hennes make att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall), hålla fast vid Allâhs sanna religion och ålägga sin fru att hålla fast vid Allâhs sanna religion däribland sanna troslära, blyghet och täckande klädsel. Han ansvarar ju för henne. Att inte beordra sin fru att täcka sig tyder på uselhet och nedrighet.

Ett permanent liv i det otrogna landet tyder på att personen behagas av att vara förnedrad och förödmjukad i det. Jag råder alla muslimer att lämna den förnedringen som de upplever i det otrogna landet.

Om den här mannen fortsätter avvika och förbjuda henne täcka sig, så tycker jag att hon skall lämna honom, frigöra sig själv med Khul´ och återvända till sitt hemland om hon kan. Antingen får han ångra sig så att hon förblir med honom eller också fortsätter han vara avvikande och förbjuda henne täcka sig. I så fall tycker jag att hon med all rätt skall begära Khul´ från honom.