Lika barn leka bäst

3214 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det rättfärdiga umgänget och det dåliga umgänget är som en parfymförsäljare respektive en smed. Parfymförsäljaren kommer antingen att bjuda dig, sälja den till dig eller också får du åtminstone ta del av hans ljuvliga doft. Smeden kommer antingen att bränna upp dina kläder eller också får du åtminstone ta del av hans vidriga stank.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, Ibn Hibbân, al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” och Ahmad via Abû Burdah, från Abû Mûsâ, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Till hadîthens kuriosum hör al-Bayhaqîs rubrik till den:

Kapitel om att undvika syndare, innovatörer och alla andra som inte hjälper dig lyda Allâh (´azza wa djall).”

Ty sällskapet påverkar och lika barn leka bäst. Således finns det flera och kända hadîther som förbjuder muslimerna att vara grannar med otrogna, blandas med dem och leva med dem. Därför fortsätter jag råda muslimerna att inte leva i avgudadyrkarnas land, framför allt inte med folkslag som har ockuperat länder med moral och list, som judarna i USA och likaså i Palestina, på grund av all synd, oanständighet och skamlöshet som de står för. Det är allom bekant gällande dem. De har smittat av sig på vissa muslimer som lever med dem i Haifa, Jaffa, Tel Aviv och andra städer som de har ockuperat. Ingen bön, ingen anständighet, ingen skam. Du kan knappt se skillnaden på den muslimska tjejen och judinnan då de klär sig nästintill lika opassande. De som reser dit inser att ju längre bort muslimerna lever från de städerna desto mindre avvikande och påverkade är de av judarna.