Kunnig om dom, okunnig om konsekvens

Fråga: En person känner till att en handling är synd till skillnad från dess straff. Ursäktas han för sin okunnighet?

Svar: En person ursäktas inte om han vet att en handling är synd men är okunnig om dess straff. Så om en gift person begår otukt och vet att otukt är förbjuden men inte att straffet är stening, så ursäktas han inte. Mannen som hade samlag med sin hustru under dagtid i Ramadhân kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att fråga. Han visste inte att han var tvungen att sona. Trots det befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att sona.