Kort information om ´Aqîqah

Fråga: Kan ni upplysa oss om vissa ´Aqîqah-relaterade domar som dess namn och tid? Får köttet ges till rika och otrogna? Är det bättre att dela ut det eller ha en bjudning?

Svar: ´Aqîqah är starkt rekommenderad; två lamm för pojken och ett lamm för flickan. Slakten skall äga rum den sjunde dagen. Köttet skall både ätas och ges till rika som gåva samt fattiga som välgörenhet.

Fråga: Är det tillåtet att ge något till otrogna?

Svar: Den otrogne kan få ta del av det så länge varken han eller hans folk skadar muslimerna. Han (ta´âlâ) sade:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Allâh älskar de opartiska.”1

Han förbjuder inte godhet mot dem. Skänk välgörenhet till dem. Det finns inget som förhindrar det.

160:8