Konvertit fruktar prövningar

Fråga: En konvertit befarar att sätta sin religion på spel om han offentliggör den. Vad ska han göra?

Svar: Hålla sig borta och utvandra. Han får utvandra från platsen där han inte kan visa sin religion. Han får utvandra därifrån.