Kitâb-ut-Tawhîd 07

Info:

Den sjunde lektionen handlar om det stora allvaret i att ha egna föreskrifter istället för Allâhs.

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid: 00:29:43

Storlek: 13,6 MB