Kitâb-ut-Tawhîd 05

Info:

Den femte lektionen tar upp bokens andra kapitel som handlar om handlingar och tal som motstrider Tawhîd. I denna lektion går Shaykhen bland annat igenom domen för att offra till gravar, avbilda avbildningar och göra narr av religionen.

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid: 00:38:58

Storlek: 17,8 MB