Kitâb-ut-Tawhîd 04

Info:

Den fjärde lektionen tar upp bokens andra kapitel som handlar om handlingar och tal som motstrider Tawhîd. I denna lektion går Shaykhen bland annat igenom domen för magi och spådom.

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid: 00:41:02

Storlek: 18,7 MB