Kitâb-ut-Tawhîd 02

Info:

Den andra lektionen handlar om den andra och tredje faktorn som orsakade många människors villfarelse, nämligen Kufr (otro) och Nifâq (hyckleri) och deras olika typer och storlekar.

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid: 00:44:08

Storlek: 20 MB