Katastrofal dogm i boken

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade:

Efter att ha avklarat Qur’ân-skolorna gick studenterna i våra trakter igenom tre faser med de lärdas moskélektioner: lektioner för nybörjare, lektioner för mellanstadiet och lektioner för avancerade… I Qur’ân-tolkning läste de Ibn Kathîrs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning.”

Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning är bra sett till att den är förklarad med rapporteringar, men den gagnar inte mycket när det kommer till böjningar och retorik.

Det bästa jag har läst sett till böjningar och retorik är az-Zamakhsharîs (d. 538) ”al-Kashshâf”. Alla andra efter honom refererar till honom. Ibland kan du finna hur de citerar az-Zamakhsharî rakt av. Däremot har az-Zamakhsharîs Qur’ân-tolkning dogmatiska katastrofer eftersom han var Mu´tazilî.