Kärleken till den kristna modern

Fråga: Min moder är kristen. Varje gång vi talar säger hon att hon älskar mig. Får jag säga detsamma till henne?

Svar: Visa inte det för henne. Man straffas dock inte för en naturlig kärlek. Det är däremot inte tillåtet att älska henne för hennes religions skull. Det är emellertid okej om du skulle älska henne utav sympati eller naturlig kärlek.