Kärlek till judekristen maka

Fråga: Motstrider kärlek till den judekristna makan dogmen?

Svar: Den kärleken är naturlig och ingen dyrkelse. Det är en naturlig kärlek, liksom du älskar pengar, föräldrarna och barnen. Det är en naturlig kärlek som du inte ställs till svars för.