Kärlek till det otrogna landet

Fråga: Är det tillåtet för en muslim att älska det otrogna landet och dess språk, vara vän med dem och turista i deras länder?

Svar: Han har förlorat hatet och kärleken för Allâhs sak. Den som älskar de otrognas länder och gör ingen skillnad mellan dem och de muslimska länderna har förlorat hatet och kärleken för Allâhs sak. Han ser likadant på dem allesammans.