Ka´bah och Zamzam pratar med Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

En dag satt jag och tittade på Ka´bah som frågade mig om jag ville göra Tawâf med den. Samtidigt frågade Zamzam mig om jag ville dricka mig full på dess vatten. Den ville ha kontakt med en troende. Frågorna var muntliga och hörbara. På grund av deras väldiga position hos Sanningen fruktade jag att avskärmas från den gudomliga närheten som ankommer i den situationen. Följaktligen sade jag till dem och uttryckte den fullkomlige troendes känslor:

Allâhs Ka´bah! Hans Zamzam!

Så mycket ni ber mig om kontakt!