Judarnas och de kristnas problem med muslimerna

Allâh (ta´âlâ) sade:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

”Säg: ”Ni, Bokens folk, har ni ingenting annat emot oss än detta att vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och på det som uppenbarades i äldre tid, medan ni [själva] – de flesta av er – är förhärdade i trots och olydnad?”1

Allâh (djalla wa ´alâ) fördömde judarna och de kristna som kritiserar och nedvärderar muslimerna och islam. Allâh fördömde dem och sade till Sin profet:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّ

”Säg: ”Ni, Bokens folk, har ni ingenting annat emot oss…”

Kritiserar ni oss för något annat:

إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ

”… än detta att vi tror på Allâh och på det som har uppenbarats för oss och på det som uppenbarades i äldre tid…”

Ni tror inte på allt som Allâh har sänt ned. Ni tror på något och förnekar något. Ni tror inte på Qur’ânen som är den ädlaste skriften. Vad gäller oss, så tror vi på Qur’ânen, Tora, Evangeliet och alla andra skrifter som Allâh har uppenbarat. Vi tror inte på vissa och förnekar andra till skillnad från er som gör så på grund av begär:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ

”Säg: ”Ni, Bokens folk, har ni ingenting annat emot oss än detta att vi tror på Allâh…”

Det vill säga en sann tro. Bokens folk tror på Allâh med en inkorrekt tro. Deras tro är bristfällig:

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا

”… och på det som har uppenbarats för oss…”

Det är Qur’ânen:

وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ

”… och på det som uppenbarades i äldre tid…”

Det är Tora och Evangeliet:

وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ

”… medan ni [själva] – de flesta av er – är förhärdade i trots och olydnad?”

Hur kan ni kritisera oss för tron och inte er själva för trots och olydnad? Trots och olydnad här syftar på otro. Ni borde istället kritisera er själva för att ni trotsar Allâh.

15:59