Judarna vet vad de har gjort

Allâh (´azza wa djall) sade:

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”Hoppas ni att de skall tro på er, fastän [ni vet att] flera av dem, efter att ha lyssnat till Allâhs ord och förstått det, med vett och vilja förvanskade det?”1

778 – al-Hasan bin Muhammad bin as-Sabâh berättade för oss: Shabâbah berättade för oss: Warqâ’ berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

”De som förvanskar den och de som känner den, deras lärda och deras lekmän – de är allesammans judar.”

779 – Abû Zur´ah berättade för oss: ´Amr bin Hammâd berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade:

”De förvanskade Tora.”

780 – ´Isâm bin Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss, från Abû Dja´far, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade:

”De förvanskade Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) drag i den skrift som Allâh hade uppenbarat för dem.”

781 – Muhammad bin ´Ubaydillâh bin al-Munâdî underrättade oss i det som han skrev till mig: Yûnus bin Muhammad al-Mu’addib berättade för oss: Shaybân an-Nahawî berättade för oss, från Qatâdah som sade:

”De är judarna. De hörde Allâhs tal. Efter att de hade hört det och förstått det förvanskade de det.”

782 – Ahmad bin ´Uthmân bin Hakîm al-Awdî berättade för oss: Ahmad bin al-Mufadhdhal berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade om:

وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”… med vett och vilja…”

”De vet att de har syndat.”

12:75