Judarna Ibn Saba’ och Paulus

Den förste som innoverade Râfidhahs ideologi var ´Abdullâh bin Saba’. Han var en kättare och hycklare. Hans mål var att förstöra muslimernas religion liksom Paulus (mannen bakom de kristna breven) mål var när han innoverade innovationer i de kristnas religion som han förstörde kristendomen med. Paulus var jude som sade sig vara kristen utav hyckleri för att kunna förstöra kristendomen.

Likaså var Ibn Saba’ jude. Han hade samma motiv och strävade efter att orsaka prövningar, men förgäves. Dock orsakade han prövningar och provokationer mellan de troende. ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) mördades under den prövningen. Lov och pris tillkommer Allâh för att det här samfundet inte enas om villfarelse. Det kommer alltid att finnas en grupp från det som är segrande upprättat på sanningen till dess att Domedagen äger rum.