Judar och inte israeler

De vet att judelandet (دولة اليهود), och inte ”Israel”… Ni måste vara aktsamma. Det är inte tillåtet att uppmuntra judarna med att kalla deras land för ”Israel”. Att kalla judarna för något annat än ”judar” orsakar att muslimernas kamp mot judarna rinner ut i sanden. Det är mediernas politik. Först var det britterna som gav judarna möjligheten att bilda ett land. Sedan var det USA.