Jakt på terrorister är en bättre typ av Djihâd

publicerad
06.06.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: al-Fitan wa Mawqif-ul-Muslim minhâ

Källa: Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Anses det som säkerhetsstyrkorna gör när de jagar terroristerna och den vilsna gruppen vara Djihâd för Allâhs sak?

Svar: Det råder det inga tvivel om att det hör till den bättre typen av Djihâd för Allâhs sak. Handlingen bidrar med att man skyddar muslimerna mot ondska, krossar falskheten och säkrar muslimernas liv, egendomar och heder. Det råder inga tvivel om att det hör till Djihâd för Allâhs sak.