Islâms syn på alkoholmissbruk och dess straff

Författare: Imâm Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î
Källa: al-Umm (7/363-365)
Dâr-ul-Wafâ’, 1422/2001.
Fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
27.11.2006

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh)
sade:

Ibn ´Uyaynah underrättade oss,
från Ibn Shihâb, från Qabîsah bin Dhu’ayb ledandes till profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade (i betydelse):

”Piska honom om han dricker alkohol,
piska honom om han ännu en gång skulle dricka alkohol, piska honom
om han ännu en gång skulle dricka alkohol och avrätta honom om han
ännu en gång skulle dricka alkohol.”

En man som hade druckit alkohol
fördes fram och blev piskad. Därefter fördes han fram efter att ha druckit
en andra gång och blev piskad. Därefter fördes han fram efter att
ha druckit en tredje gång och blev piskad. Därefter fördes han fram
efter att ha druckit en fjärde gång och blev piskad och avrättningen
blev avskaffad.

Därefter sade az-Zuhrî till Mansûr
bin Mu´tamir och Mukhawwal:

”Framför denna hadîth till irakierna.”

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh)
sade:

”Avrättningen avskaffades med
bl.a. denna hadîth och jag känner inte till att någon bland de lärda
är oense i denna fråga.”

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh)
sade:

Mâlik underrättade oss, från
Ibn Shihâb, från Abî Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från ´Â’ishah
som sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställdes frågan
om honungsvin. Han svarade (i betydelse):

”All dryck som berusar är förbjuden.”

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh)
sade:

Mâlik underrättade oss, från
Ibn Shihâb, från as-Sâ’ib bin Yazîd som berättade för honom att:

”´Umar bin al-Khattâb gick ut
till dem och sade: ”Jag kan känna att den och den personen har druckit
Til⒠[1] . Jag frågar
vad han har druckit. Om han är berusad kommer jag att piska honom.” Därefter
piskade ´Umar honom ordentligt.”

ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh)
sade:

”Ibrâhîm bin Muhammad underrättade
oss, från Dja´far bin Muhammad, från hans fader som sade att
´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) hade sagt:

”Ingen person som har druckit
berusande sprit och vin förs fram till mig utan att jag verkställer straffet
på honom.”


[1] Enligt den arabiska ordboken ”al-Mu´djam al-Wasît”:

”Kokt druvsaft.” (1/566)