Islâm har inget med terroristerna att göra

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

Källa: Kassettbandet ”Sharh Usûl-it-Tafsîr”

publicerad
26.12.2005

Allâh (ta´âlâ) säger:

”Säg: Allâh är vittne mellan mig och er att denna Qur’ân
har uppenbarats för mig för att jag med den skall varna er och alla som
nås av den.”” (6:19)

Här antyds det att den som inte nås av Qur’ânen, inte
har fått bevisen fastställda mot sig. Inte heller har den som fått
en fördunklad bild av Qur’ânen fått bevisen fastställda mot sig.
Däremot ursäktas han inte på samma sätt som den som inte har nåtts
av Qur’ânen alls. Den som har fått en fördunklad bild av Qur’ânen,
är ålagd att forska. Å andra sidan litar han kanske på
källan som har gett honom denna bild och anser sig därför inte vara i
behov av att forska.

Här ställs en fråga: Har Islâm nått den ickemuslimska
världen på ett ickefördunklat sätt?

Svaret är: Aldrig. När vissa människor ovist tar tag i saker
och ting i egna händer, fördunklas Islâm i västerlänningarnas, såväl
som i ickevästerlänningars, ögon. Med dessa människor menar jag dem som
ligger bakom sprängattentat bland människor. De säger att detta är Djihâd
för Allâhs sak. Faktum är att de har skadat Islâm och fått människorna
att fly från Islâm ännu mer.

Muslimerna håller på att gömma sina ansikten
för att inte tillskrivas denna falska och fruktansvärda grupp. Islâm har
ingenting med den att göra. Islâm har ingenting med den att göra. Efter
att Djihâd hade ålagts, gick följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum)
aldrig in bland de otrogna för att döda dem. Det enda undantaget var när
de gick ut i Djihâd under en enda ledares fana som förövrigt var kapabel
till Djihâd.

Men vad berör denna terrorism, svär jag vid Allâh att den
endast skadar Muslimerna. Jag svär vid Allâh. Vi finner aldrig några
positiva resultat från detta. Tvärtom. Religionens rykte blir sämre.
Om vi håller oss till visheten och fruktar Allâh och rättar först
till oss själva innan alla andra, kommer resultaten att vara lovande.