ISIS, an-Nusrah och al-Qâ´idah har en vidrig metodik

Vi skall lyssna på råd och klargöranden utmed Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik från vår ädle Shaykh Sâlih bin Fawzân al-Fawzân, medlem i styrelserna Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Ladjnah ad-Dâ’imah. Han är en hängiven och positiv son till sitt universitet – Imâm Muhammad bin Su´ûd-universitet – som han ständigt har kontakt med. Han skall hålla ett viktigt tal i dag när det råder mörka prövningar och en massa rykten sprids och hittas på av kallare till helvetet. Med hjälp av olika medel sprider de gift i honungen, förfular det vackra och förskönar det fula. De bygger sin struktur på falskheter, drifter, tvivel och misstolkningar som Allâh (´azza wa djall) varnade oss för i Sin bok och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sin Sunnah när de befallde oss att hålla fast vid muslimernas makthavare och lyssna och lyda dem inom det som inte utgör en synd mot Allâh.

Akta er! Akta er för de grupperna, sekterna och inriktningarna och i synnerhet efter de tillräckliga manifesten från inrikesdepartementet som har förbjudit det här landets medborgare att sluta sig till fronter som falskhetens missionärer kallar för ”Djihâd”. Dessa bemästrade befallningar gavs på kungens rättmätiga instruktioner via inrikesdepartementet som klargjorde de förbjudna terroristorganisationerna som har vållat muslimerna och deras länder ondska och fördärv. De har orsakat ondska, prövningar och olyckor under årens lopp och skördat många offer bland muslimerna. Alla kloka människor känner till dessa grupper då de har klargjorts i manifesten via statlig media.

Några av de mest framstående av dessa grupper är al-Ikhwân al-Muslimûn, al-Qâ´idah, ISIS, an-Nusrah och andra som följer deras dåliga väg och vidriga metodik, vilket ´Allâmah Ahmad Shâkir (rahimahullâh) beskrev dem som1.