Integrationens syfte är att bryta ner muslimernas religion

Jag publicerar den här boken för att få de troende kvinnorna att förbli förträffliga och avslöja de västinfluerades uppmaning till vidrigheter. De religiösa muslimerna i dag är omslutna av faror via tvivel riktade mot trosläror och dyrkan och via lustar riktade mot uppföranden och samhällen. Att rota dem djupt inne i muslimerna är det värsta sättet att strida mot islam och den värsta konspirationen mot det islamiska samfundet. Den här strategin har implementerats av den nya världsordningen1 i form av integration mellan sanning och lögn, känt och okänt, gott och ont, Sunnah och innovationer, Sunnî och innovatör, Qur’ânen och de avskaffade skrifterna som Toran och Evangeliet, moskén och kyrkan, muslim och otrogen och enade religioner.

Integrationen är den smutsigaste strategin för att smälta muslimernas religion och få dem till betande boskap med en avskuren troslära, överdrivna lustar, överflödiga njutningar och dumma sympatier så att man inte känner igen det kända eller fördömer det fördömda. Så kommer det att vara till dess att de succesivt lämnar religionen efter att ha överväldigats av lustarna.

Allt detta görs genom att sätta stopp för kärlek och hat för Allâhs sak och tiga om sanningen. Därtill får de som det fortfarande finns något gott i öknamn som ”terrorist”, ”extremist”, ”radikal”, ”efterbliven” och andra öknamn som hedningarna har gett till de troende.