Inskrivning i folkarmé

Om folkarmén i vissa länder är ett skådespel i mängden, är den bara ett tidsfördriv som människan inte skall kasta bort sin tid på. Och om den verkligen lär folket hantera vapen inför strid med fienden, så är det tvivelsutan bra förutsatt att inga synder medförs.

Visserligen nämnde du några synder som sker därborta, men det är allvarligare än så. Generalen kan exempelvis ge den övande armén uppgifter som gör att bönetiden går ut. Det är en stor synd som de andra omnämnda synderna inte kan mäta sig med. Alltså måste dessa två villkor uppfyllas för att man skall få sluta sig till den.