Inget vi vill förknippas med

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.”

Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga i kapitlet om testamente:

Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna av dem. Ty de är inte vetenskapliga.”

Abû Thawr sade: Jag sade till ash-Shâfi´î:

”Skriv en bok om Irdjâ’.” Han svarade: ”Lämna det där.” Det var som att han förkastade skolastik.”

Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga:

När ash-Shâfi´î talade med Hafs al-Fard sade Hafs: ”Qur’ânen är skapad.” Då sade ash-Shâfi´î till honom: ”Du har hädat Allâh den Väldige.”1

al-Muzanî sade:

ash-Shâfi´î förbjöd involvering i skolastik.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade: Yûnus berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

al-Marîsîs moder sade till mig: ”Prata med Bishr så att han slutar med skolastik.” Jag talade med honom och han kallade mig till skolastik.”

al-Buwaytî sade:

”Jag frågade ash-Shâfi´î: ”Kan jag be bakom en Râfidhî?” Han sade: ”Be inte bakom Râfidhah, Qadariyyah eller Murdji’ah.” Jag sade: ”Beskriv dem.” Han sade: ”Den som säger att tron är enbart tal är Murdji’î. Den som säger att Abû Bakr och ´Umar inte är ledare är Râfidhî. Den som tillskriver sig själv viljan är Qadarî.”

Ibn Abî Hâtim sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga: ash-Shâfi´î sade till mig:

Om jag hade velat skriva mot alla oliktänkande hade jag gjort det. Men skolastik är inte min sak. Jag vill inte förknippas med något av den.”

Detta rena utlåtande har rapporterats mångfaldigt från ash-Shâfi´î.

1al-Asmâ’ was-Sifât, sid. 252, av al-Bayhaqî.