Inget religiöst hat mot judar och nasaréer?

Fråga 59: Vad anser ni om den som säger att det finns inget religiöst hat mellan oss och judarna och nasaréerna?

Svar: De lärda säger att det är villfarelse och otro. Vi ber Allâh skydda oss mot dessa människor med dumstridiga drömmar. De är märkliga och konstiga. De är hårda i tid av mjukhet och mjuka i tid av hårdhet. De gör allt tvärtom.

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att bekriga Khawâridj och härda med makthavarna. Han befallde oss att härda med dem och sade:

”Ge dem deras rättighet och be Allâh om er rättighet.”1

Det finns fler texter som stillar människorna, påbjuder stadga och befaller tålamod. Ty de kommer från En som är Vis och Vetande. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot denna inlärning från Allâh (´azza wa djall):

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han har skapat, Han, den Outgrundlige som genomskådar allt, som är underrättad om allt?”2

Hans trovärdiga sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade Hans budskap. Det måste respekteras och uppskattas och vi måste dömas av det och döma med det. Men dessa människor vill inte döma med dessa texter. De leker med dem med dåliga bortförklaringar och tomma ord. När innovationer som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salaf varnade för kommer på tal, blir de arga och börjar varna. De säger om ledande Ahl-ul-Bid´a att de var imamer, reformatorer och martyrer. De gör allt tvärtom. De har ändrat Allâhs religion och skiftat i den. De ändrar mer än makthavarna. De säger att makthavarna ändrar. Ni har ändrat mer när det kommer till dogmer, fundament och metodiker. Ert fördärv är större än makthavarnas. Jag svär vid Allâh att ert fördärv är större än makthavarnas. Makthavaren säger inte att det som han gör är religion till skillnad från dessa. De säger att de representerar Allâhs religion. I själva verket har de bara ändrat på fundamenten och metodikerna. Deras ändring av Allâhs religion är större än makthavarnas ändring. Trots det anklagar de makthavarna för att ha ändrat.

Det finns makthavare som är otrogna och det finns makthavare som är muslimer. Du bryr dig bara om makthavaren alltmedan du själv ändrar på Allâhs religion för att bekriga honom eller dem som följer Salafs metodik och inte behagas av dessa företeelser och ändringar. Följ Salaf inom allting! Om du verkligen vill följa Ahl-us-Sunnah så är detta deras väg. Dessa har ändrat och skiftat i Allâhs religion.

1al-Bukhârî (13/7052) och Muslim (3/1843).

267:14