Ingen särskild dag till gravbesök

Fråga: Vad är domen för att särskilja en dag för att besöka döda anhörigas gravar?

Svar: Han skall inte särskilja, varken en fredag eller någon annan dag. Han skall inte upprepa besöken hela tiden. När en tid har gått går han till sin släktings grav och ber för honom.