Ingen islam utan hat och kärlek

Fråga: Finns det ett samband mellan trosbekännelsen och hatet och kärleken för Allâhs sak?

Svar: Tvivelsutan. Trosbekännelsen fordrar att du älskar dem som uttalar den och hatar dess fiender.