Ingen halshuggning efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

4353 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Yûnus underrättade oss, från Yûnus, från Humayd bin Hilâl, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Dessutom underrättade Hârûn bin ´Abdillâh och Nusayr bin al-Faradj oss: Abû Usâmah underrättade oss, från Yazîd bin Zuray´, från Yûnus bin ´Ubayd, från Humayd bin Hilâl, från ´Abdullâh bin Mutarrif, från Abu Barzah som sade:

”Jag var hos Abû Bakr när han blev riktigt arg på en person. Jag sade: ”Allâhs sändebuds efterträdare, skall jag hugga halsen av honom?” Han blev då kvitt sin ilska tack var det jag sade. Han reste sig upp och gick hem. Därefter kallade han på mig och sade: ”Vad sade du innan?” Jag sade: ”Jag bad dig om tillstånd att få hugga halsen av honom.” Han sade: ”Skulle du ha gjort det om jag beordrade dig det?” Jag sade: ”Ja.” Då sade han: ”Jag svär vid Allâh att ingen människa har rätt att göra det efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Abû Dâwûd sade:

”Detta är Yazîds formulering.”

Ahmad bin Hanbal
[1]
sade:

”Detta betyder att Abû Bakr inte hade rätt att döda en man om han inte gjorde sig skyldig till de tre anledningar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde (i betydelse):

”Otro efter tro, otukt efter äktenskap och orätt mord. Dessutom hade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) rätt att döda.” [2]


[1] Imâm al-´Adhîmâbâdî sade:
”Denna mening finns inte i vissa formuleringar.” (´Awn-ul-Ma´bad Sharh Sunan Abî Dâwûd (12/13))

[2] Imâm al-Albânî sade:
”Autentitsk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/45))

läs även: Vem
verkställer Islâms domar och straff?