Ingen annan än eldens Herre straffar med elden

Fienden som grips får inte brännas. Vi känner inte till att det finns delade åsikter om det. Abu Bakr as-Siddîq brände avfällingarna till döds och Khâlid bin al-Walîd verkställde hans order. Idag vet vi dock inte att det råder några delade åsikter om det. Hamzah al-Aslamî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till ledare över en brigad. Därpå sade han:

”Om ni griper den och den så skall ni bränna honom.” Jag vände mig om varpå han kallade på mig och sade: ”Om ni griper den och den så skall ni döda honom och inte bränna honom. Ingen annan än eldens Herre straffar med elden.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och Sa´îd. Liknande hadîther har rapporterats.