Inga världsnyheter på predikan

Fråga: Vad råder ni predikanterna i Madînah?

Svar: Predikanterna bär tvivelsutan på ett stort ansvar. De instruerar folk och står framför dem varje fredag. De skall vara väl förberedda till predikan och tala utifrån behovet i landet. Predika inte om världsnyheter så att de går därifrån utan att ha lärt sig något. Fokusera dig på deras verklighet, behov och nuvarande fel. Därför föreskrevs fredagspredikan.