Imâm Ibn Kathîr om villkoren för att dyrkan skall accepteras av Allâh

 

Från Ibn Kathîr’s Tafsîr sid. 573.

Imâm och Hâfidh Ibn Kathîr (rahimahullâh)
sade angående följande vers,

“Och vem är bättre i religionen än den
som underkastar sitt ansikte åt Allâh och utför goda
gärningar…” (4:125).

“…och utför goda gärningar…” I att göra
dessa goda gärningar, följde han Allâh’s Lagar och Hans
sändebuds (salla Allâhu ’alayhi wa sallam) Sunnah, Sanningens
väg och religion. Utan dessa villkor skulle ingens gärningar
vara korrekta. Ikhlâs (uppriktighet) medför att gärningar
endast utförs för Allâh (jalla wa ’âla) och korrektheten
är att de är i enlighet med Sharî’ah. Gärningens
ytliga framträdande är korrekt om Sharî’ah följs
och när den inre avsikten är uppriktig. När en gärning
inte uppfyller dessa villkor, blir den ogiltig. Om det är brist på
uppriktighet, så är personen en munâfiq (hycklare) som
endast gör något för att bli sedd av andra. Om man inte
rättar sig efter Sharî’ah, har personen gått vilse och
han (hon) är okunnig. Hursomhelst, om båda villkoren är
uppfyllda blir gärningen giltig, precis som en mu’min (troende) som
nämns i följande vers,

“De är dem som Vi skall godkänna de bästa
av deras gärningar och ha överseende med deras dåliga
gärningar.” (46:16).