Imâm Ibn Bâz om självmordsattentat

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

Källa: Kassettbandet ”Aqwâl-ul-´Ulam⒠fîl-Djihâd”

publicerad
26.12.2005

Fråga: Hur lyder domen om att utföra självmordsattentat
mitt bland judar?

Svar: Jag anser, vilket vi har antytt flera gånger
tidigare, att det inte är korrekt, ty det är självmord. Allâh (ta´âlâ)
sade:

”Döda inte er själva.” (4:29)

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som begår självmord med något, kommer att
straffas med det fram till Domedagen.”
[1]

En människa skall ta hand om sitt liv. Om det blir dags
att gå ut i Djihâd, gör hon det tillsammans med Muslimerna. Skulle
hon då stupa, tillkommer lov och pris Allâh.

Men vad beträffar att spränga sig själv bland andra, är
det både fel och otillåtet. Samma sak gäller att sticka sig
själv till döds bland dem. Palestiniernas handlingar är fel. De är inte
korrekta. Däremot är de ålagda att mana till Islâm, studera, vägleda
och råda utan att handla.


[1] al-Bukhârî (5700) och Muslim (108).