Imâm al-Albânî om självmordsattentat

Ur kassettbandet “Fatâwâ-ul-´Ulamâ’
fîl-Djihâd”.

Vad gäller självmordsattentat,
är det en handling vi känner till från de japanska krigarna [2] då de anföll amerikanska krigsfartyg
med sina flygplan och sprängde på så sätt både sig själva
och sina flygplan samt att de tog amerikanska soldaters liv. Vi säger:

Inga av dagens självmordsattentat
är föreskrivna (Ghayr Mashrû´ah) och likaså är de alla
förbjudna (Muharramah)
.

Denna typ av handling kan höra
till den typ som får dess utövare att till evig tid vistas i elden
och den kan höra till den typ som inte får honom att stanna
där för alltid. Men att denna person utför denna handling i Allâhs
Namn och för att skydda sitt folk och sitt hem, anses detta självmordsattentat
inte ha något med Islâm att göra över huvudtaget
. Istället säger
jag det den Islâmiska realiteten visar:

Det förekommer ingen som
helst Djihâd idag på Islâmisk mark
! Visst förekommer det
krig, det förekommer många krig i Muslimska länder, men den
typ av Djihâd som sker under en Islâmisk fana och med Islâmiska principer
och domar [3]
förekommer inte
. Till dessa domar hör att en soldat inte
handlar på det sätt han vill, utan han får ta order från
en befälhavare. Denna befälhavare har inte satt sig själv på denna
postering, utan den har fördelats av Muslimernas ledare. Med denna typ
av självmordsattentat, menar jag den typ som var känd förr i tiden då
det streds med spjut, svärd och pilbåge. Denna typ av strid kan
påminna om självmord. Om en liten grupp skulle ge sig på en
polyteistisk trupp med sina svärd, förekommer det en ytterst liten möjlighet
att de klarar sig. Då ställs frågan: Är detta tillåtet?
Vi svarar med att säga både ja och nej. Om ledaren på Allâhs
sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid, och det Allâhs sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv, skulle beordra något liknande,
måste det utföras. Däremot är det inte tillåtet att
han gör det själv utan ledarens order eftersom det är ledaren som har
en korrekt blick över Muslimernas tillstånd. Det är han som vet
när det är lämpligt att hundra Muslimer anfaller ett tusen ickemuslimer
samtidigt som han är säker på att endast ett tiotal Muslimer
kommer att stupa och att det är Muslimerna som kommer att lämna slaget
som segrare
. På så sätt anses det vara för Allâhs sak
att en soldat utför denna handling efter befälhavarens order, som i sin
tur har fått denna order från ledaren, och därmed begår
denna gärning som kan likna ett självmord.

Men, att en frånskild
grupp klättrar uppför ett berg, anfaller judiska soldater, dödar några
av dem samt blir själva dödade, är lönlöst! Detta är endast slöseri med
människoliv som inte för med sig någon som helst nytta till den
Islâmiska Da´wahn!

Därför säger jag till de Muslimska
ungdomarna: Var rädda om era liv, studera er religion, bekanta er med
den på ett korrekt sätt och handla enligt den – och den främsta
vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.




[2]
Ett vapen japanerna använde sig utav mot amerikanerna under
det andra världskriget vilket innebar att de störtade med sina stridsflygplan
rakt ner i fienden. Stor del av dagens Muslimer stödjer denna handling
och titta vem de har tagit till sin förebild! Inte Qur’ânen, inte Sunnahn,
inte Salaf och inte de lärde, utan shintoistiska japaner som utförde sina
handlingar i kejsarens namn. Stor del av dessa Muslimer säger att den
som inte styr med Allâhs Lag är Kâfir. Vilken lag styr de själva med när
de spränger sig själva i luften tillsammans med oskyldiga? Islâms eller
Shintoismens?


[3]
Det är alltså denna typ av Djihâd denna väldiga Imâm
(rahimahullâh) menar inte förekommer idag, nämligen Djihâd som utförs
med en ledare, under Islâms fana och enligt vår ädla och stolta
religions principer och domar.