Imâm ´Abdur-Rahmân bin Mahdî

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/192-209)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
04.03.2007

´Abdur-Rahmân bin Mahdî bin Hassân, Imâmen och kritikern,
memorerarnas mästare, Abû Sa´îd al-´Anbarî, och det sades al-Azdî,
al-Basrî, al-Lu’lu’î.

Enligt Ahmad bin Hanbal föddes
han 135.

Han sökte kunskap då han
var drygt 10 år gammal.

Han har bl a hört från
Sufyân, Shu´bah, Yûnus bin Abî Ishâq, Hammâd bin Salamah, Mâlik
bin Anas, ´ Abdul-´Azîz al-Mâdjisûn och andra.

Från honom har bl a följande
rapporterat: Ibn-ul-Mubârak, Ibn Wahb, ´Alî, Yahyâ, Ahmad, Ishâq, Ibn
Abî Shaybah, Bundâr, Abû Khaythamah, Abû Thawr och andra.

Han var en Imâm, ett bevis och
en förebild i kunskap och handling. ash-Shâfi´î sade:

”Jag känner inte till att han
har någon jämlik i denna fråga.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”´Abdur-Rahmân är större Faqîh
än Yahyâ al-Qattân.”

Likaså sade han:

”Om ´ Abdur-Rahmân och Wakî´
skiljs åt, är ´Abdur-Rahmân stadigare.”

Ayyûb al-Mutawakkil sade:

”Om vi ville titta på religion
och världsliga frågor, gick vi hem till ´Abdur-Rahmân bin Mahdî.”

Muhammad bin Abî Bakr al-Muqaddamî
sade:

”Jag har inte sett någon
bemästra det han hör, det han inte hör och människornas tal som ´Abdur-Rahmân
bin Mahdî. Han var en stadig Imâm, stadigare än Yahyâ bin Sa´îd och mästerligare
än Wakî´.”

´Ubaydullâh bin Sa´îd berättade
att han hörde Ibn Mahdî säga:

”En person kan inte bli en Imâm
förrän han skiljer mellan det autentiska och det icke-autentiska.”

´Alî al-Madînî sade:

”´Abdur-Rahmâns kunskap om Hadîth
var som magi.”

Ibrâhîm bin Ziyâd Sabalân sade:

”Jag sade till ´Abdur-Rahmân
bin Mahdî: ”Vad säger du om den som säger att Qur’ânen är skapad?” Han
sade: ”Om jag hade haft makt, skulle jag ha ställt mig på en bro
och frågat varenda en som vill gå över den denna fråga.
Om han då sade att den är skapad, skulle jag hugga huvudet av honom
och kasta honom i vattnet.””

Det rapporteras från Ibn
Mahdî att han sade:

”Om jag inte hade hatat att vara
olydig mot Allâh, skulle jag ha önskat att varenda människa baktalade
mig. Finns det något som är enklare än att man finner sin bok full
av goda handlingar, man inte arbetat för?”

Nu´aym bin Hammâd sade:

”Jag sade till ´Abdur-Rahmân
bin Mahdî: ”Hur vet du vem som är en lögnare?” Han svarade: ”På
samma sätt som en läkare vet vem som är galen.””

´Alî al-Madînî sade:

”Om jag hade varit tvungen att
svära mellan hörnet [på Ka´bah] och Maqâm Ibrâhîm, skulle jag svurit
vid Allâh att jag aldrig har sett någon vara kunnigare i Hadîth
än ´Abdur-Rahmân bin Mahdî.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”Mina ögon har aldrig sett någon
som Yahyâ bin Sa´îd och ´Abdur-Rahmân bin Mahdî vara en Imâm.”

Ziyâd bin Ayyûb at-Tûsî
sade:

”Vi reste oss från Hushayms
sittning när vi såg Ahmad, Ibn Ma´în och hans följeslagare ta en
yngling i handen och gå in i moskén för att skriva ned från
honom – ynglingen var ´Abdur-Rahmân bin Mahdî.”

´Alî al-Madînî sade:

”´Abdur-Rahmân sade: ”Överge
den som är en ledare i Bid´ah och manar till den.””

Det rapporteras från Ibn
Mahdî att han sade:

”Den som söker arabiskan, kommer
att sluta som en författare. Den som söker poesi, kommer att sluta som
en poet. Den som söker efter filosofi, kommer att sluta som en kättare.”

Flera stycken har rapporterat
att ´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Djahmiyyah vill neka att Allâh
talade med Mûsâ och att Han reste Sig över Tronen. Jag anser att
de antingen ångrar sig eller halshuggs.”

Ahmad bin Sinân sade:

”Jag hörde ´Abdur-Rahmân säga:
”Sufyân gav en Fatwâ i en viss fråga. När han då såg
att jag avvisade hans åsikt, frågade han mig: ”Vad anser du?”
Jag gav då honom min åsikt som motstred hans och han blev
tyst.””

Ahmad bin Sinân sade:

”Under ´Abdur-Rahmâns sittningar
brukade man aldrig tala, vässa pennorna, le eller ställa sig upp – som
om fåglar satt på deras huvuden eller som om de var mitt under
en bön. Om han då såg att någon log eller talade, tog
han på sig sina sandaler och gick därifrån.”

Rustah sade:

”Jag hörde ´Abdur-Rahmân säga:
”Det brukades säga att den som träffar en man som är kunnigare än en själv,
har en dag av krigsbyten. Om man träffar den som är lika kunnig som en
själv, utbyter man åsikter. Och om man träffar någon som är
okunnigare än sig själv, ödmjukar man sig med honom och lär honom. En
person kommer aldrig att kunna vara en Imâm inom kunskap om han berättar
allt han hör på samma sätt som han aldrig kommer att kunna vara
en Imâm om han rapporterat från var och en eller från den
som rapporterar udda rapporteringar.””

Abû Bakr bin Abîl-Aswad
sade:

”Jag hörde Ibn Mahdî säga om
Djahmiyyah i Yahyâ al-Qattâns närvaro: ”Jag skulle aldrig kunna gifta
bort en flicka till dem eller ens förrätta bönen bakom dem.””

Rustah sade:

”Jag hörde ´Abdur-Rahmân säga:
”Människornas Imâmer på deras tid är Sufyân i al-Kûfah, Hammâd
bin Zayd i al-Basrah, Mâlik i Hidjâz och al-Awzâ´î i Shâm.””

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Jag gjorde Mâlik sällskap så
länge, att jag till sist fick nog. En dag sade jag till honom: ”Jag har
varit borta från min familj länge nu och jag vet inte vad som har
hänt dem efter att jag har lämnat dem.” Då sade han: ”Jag är nära
min familj, men jag vet inte heller vad som har hänt dem sedan jag gick
hemifrån.””

Yazîd bin Hârûn sade:

”Jag hamnade mellan två
lejon; ´Abdur-Rahmân bin Mahdî och Yahyâ al-Qattân.”

Jag säger: Ibn Mahdî dog i al-Basrah
i Djumâdâ al-Âkhirah 198.

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade:

”Det är inte tillåtet för en person att ge Fatwâ förutom
i det han har hört från en pålitlig person.”