Ibn Taymiyyah, Salaf och Allâhs tal

Djahmiyyah förnekar Allâhs egenskaper och säger att Han varken skall beskådas på Domedagen eller tala med Sina slavar. De säger att Han saknar kunskap, liv, förmåga och andra egenskaper. De säger att Qur’ânen är skapad.

Mu´tazilah, anhängare till ´Amr bin ´Ubayd, höll med al-Djahm och lade till ytterligare normer om förmågan och annat. Dock säger Mu´tazilah att Allâh talade med Mûsâ på riktigt. Men deras riktighet åsyftar att Han skapade talet i något annat; i ett träd, i luften eller i en annan skapelse. Enligt dem upprätthålls inte tal, kunskap, förmåga, nåd, vilja, liv eller någon annan egenskap av Hans essens.

Ibland säger Djahmiyyah konkret att Allâh varken har talat med Mûsâ eller talar. Ibland visar de inte det öppet eftersom det är en ful avvikelse från islam, judendom och kristendom. Istället bekräftar de formuleringen i den bemärkelsen att Han skapade ett tal i något annat.

Religionens imamer är enade om det som står i Qur’ânen och Sunnah och utgör samstämmighet hos Salaf, nämligen att Allâh talade med Mûsâ på riktigt, att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal och att de troende skall beskåda sin Herre på Domedagen, vilket har rapporterats mångfaldigt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), att Allâh besitter kunskap, förmåga och annat. Imamernas uttalanden kring det är kända och mångfaldiga. I samband med att Hâfidh Abûl-Qâsim at-Tabarî nämnde Salafs dogm att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal, sade han:

Så här sade dessa femhundrafemtio individer, eller kanske till och med fler, däribland efterföljarna och imamerna, frånsett följeslagarna, som levde på olika platser och tider. Bland dem finns drygt hundra imamer vilkas åsikter anammas av folk. Om jag hade månat om att nämna Ahl-ul-Hadîth vid namn, skulle de varit tusentals. Istället har jag fattat mig kort och citerat dem i historisk ordning. Ingen kan avfärda dem. Den som avfärdade deras åsikt krävde de på ånger; antingen ångrade han sig eller också dömde de honom till avrättning, exil eller korsfästelse…

Samfundet är enat om att den förste som sade att Qur’ânen är skapad var Dja´d bin Dirham cirka 120. Därefter kom Djahm bin Safwân. Dja´d avrättades av Khâlid bin ´Abdillâh al-Qasrî och Djahm bin Safwân avrättades i Marw under Hishâm bin ´Abdil-Maliks kalifat.”