Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim om det upphörande helvetet

Det har rapporterats från vissa tidigare lärda att helvetet kommer att upphöra existera. Detsamma tillskrivs Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, men det har dock inte bekräftats från honom. Även hans elev Ibn-ul-Qayyim har talat om ämnet ingående i sina böcker ”Shifâ’-ul-´Alîl” och ”Hâdîl-Arwâh” utan att fastslå att helvetet kommer att upphöra. Efter att han hade nämnt mer än tjugo bevis för det sade han:

”Om jag blir frågad vad jag har kommit fram till i denna väldiga fråga, svarar jag att jag har kommit fram till Hans (ta´âlâ) ord:

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

”Din Herre gör vad Han vill.”1

Dock sade han uttryckligt i boken ”al-Wâbil as-Sayyib” att både paradiset och helvetet kommer aldrig att upphöra existera och att elden som kommer att upphöra är de muslimska syndarnas eld2.

111:107

2al-Wâbil as-Sayyib, sid. 24