Ibn Radjab: Bästa förklaringen till Ahmads uttalande

Allâh (´azza wa djall) sade:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

”Väntar de bara på att änglarna skall komma till dem eller att din Herre själv skall komma…”2

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”3

Inga följeslagare eller efterföljare tolkade de verserna, ingen avledde dem från deras bevisning. Tvärtom rapporteras det hur de betrodde och framförde dem ordagrant.

Det rapporteras att Imâm Ahmad sade att Allâhs ankomst åsyftar Hans orders ankomst. Den rapporteringen är Hanbal ensam om att framföra. Vissa av våra kollegor sade att Hanbal förfelade i sitt citat som för övrigt avviker från Ahmads kända dogm. Varken Abû Bakr al-Khallâl eller hans elev bekräftade det Hanbal var ensam om att återberätta.

Några av våra senare kollegor menar att uttalandet är en av Ahmads åsikter och att allt i form av ankomst ska tolkas.

Andra anser att Ahmad sade så i fordrande syfte när han debatterade med sina motståndare om Qur’ânen. De bevisade Qur’ânens skapade natur genom att peka på att den ska komma på Domedagen. Då sade Ahmad: ”Det är dess belöning som ska komma, liksom Hans ord:

وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”

Det vill säga så som ni säger om Allâhs ankomst, nämligen att det handlar om Allâhs orders ankomst. Detta är den bästa förklaringen till denna rapportering.

Våra kollegor har tre olika uppfattningar i ämnet:

1 – De som bekräftar ankomsten och konkretiserar dess fordringar i skapelsen. Det kan hända att de tillskriver Ahmad den åsikten, dock utan autentiska berättarkedjor.

2 – De som tolkar Hans ankomst med Hans orders ankomst.

3 – De som bekräftar ankomsten ordagrant och utan tolkning. De säger att Han ska komma på ett sätt som tillkommer Hans majestät och väldighet. Salaf anklagade ju Djahmiyyah för att tolka dessa verser och autentiska hadîther.

12:210

26:158

389:22