Ibn Djibrîn om sprängattentat och uppror mot ledaren som inte styr med Sharî´ah

Fråga: Vissa menar att det är obligatoriskt att konfrontera makthavaren med sprängattentat, avrättning och ödeläggelse. Deras argument är att han inte styr med det Allâh har uppenbarat. De anser att han är otrogen och att man på så sätt måste göra uppror mot honom. Detta gör de genom att handla offensivt mot honom för att störta honom. Således finner du dem spränga statliga eller privata företag och avrätta olika individer som arbetar för regeringen. Vad är er ställning till detta?

Svar: Det råder inga tvivel om att samtliga dessa gärningar är förbjudna på grund av all skada och fördärv som samhället utsätts för samt de dåliga konsekvenserna av dem. Skulle det leda till problem och hämnd, gäller detta även om makthavaren inte dömer med det Allâh har uppenbarat. Denna makthavare kommer att bli ursinnig på de människor som har dessa egenskaper och utför de vidriga gärningarna som har nämnts.

Imamerna brukade anse det vara förbjudet att göra uppror mot makthavarna, även om de tyranniserade, förtryckte och ändrade det de ändrade. Detta beror på att de kommer att ge sig på de goda och döda och fängsla dem. Likaså anklagar de dem som liknar dem för samma sak och kallar dem för terrorister och revolutionärer.

Därför råder jag de goda och ungdomarna att hålla sig till uppriktiga och rättfärdiga handlingar så gott de kan och att lämna Takfîr och Tadhlîl för att inte problemen skall bli ännu större. Dock är det okej att en muslim råder sina muslimska bröder, klargör sanningen för dem och varnar för meningsskiljaktigheter och innovationer.