Ibn ´Uthaymîn om att kalla de otrogna för ”bröder”

Den vaksamhet och det avståndstagande som fanns i de tidiga muslimernas hjärtan till vänskap och kärlek till de otrogna har försvunnit hos många. Vissa människor tror till och med att de är våra bröder. De kallar dem för bröder.

Fri är Allâh från brister! Har tron i ditt hjärta försvunnit så att du anser Allâhs fiende vara din broder?