Ibn ´Uthaymîn om att förbanna otrogna individer

Det är förbjudet att förbanna otrogna individer vid namn. Däremot är det tillåtet att förbanna dem som helhet. Det har bekräftats att Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) brukade förbanna de otrogna över lag. Likaså är det tillåtet att be Allâh skona muslimerna från en otrogen individs ondska och besvär.

Beträffande bön om de otrognas död över lag, så kan man diskutera frågan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad aldrig om Qurayshs död. Istället sade han:

”Allâh! Straffa Quraysh! Allâh låt dem uppleva likadana år som Yûsufs år.”1

Detta är en bön för att de skall få uppleva svårigheter, något den orättvise kan gagnas av om han återvänder till Allâh och ångrar sig för sin orättvisa.

1 al-Bukhârî (3/289) och Muslim (2155).