Hur många kilogram skall ges i Zakât-ul-Fitr?

Fråga: Hur mycket Zakât-ul-Fitr skall ges i kilogram?

Svar: De lärda säger att det motsvarar cirka 3 kg. Det är vikten som det har kommits fram till efter analyser och undersökningar. De har kommit fram till att det motsvarar cirka 3 kg. Om man ger exakt 3 kg så är det bara en säkerhetsåtgärd.