Hur många gator finns i Paris och Kairo?

Jag råder föreningsfolket att söka nyttig kunskap och fråga Shaykh al-Albânî. De säger emellertid att man endast skall fråga honom om vilken hadîth som är autentisk och svag – han vet ju inget om de nutida frågorna! Shaykh Ibn Bâz vet ju inget om de nutida frågorna! Shaykh Rabî´ bin Hâdî vet ju inget om de nutida frågorna!

De säger om sig själva att de vet hur många gator det finns i Paris och Kairo. De säger att de vet var Röda havet börjar och slutar. Detsamma säger de om Svarta havet och Döda havet. Detta är deras kunskap om de nutida frågorna.

Om det verkligen är så att de förstår sig på de nutida frågorna kan man fråga sig varför de applåderade Khomeini och bad för honom från predikstolarna. Han är ju otrogen. Jag anser att han är otrogen. Det är han som sade:

”Våra imamer har en nivå som varken has av en sänd profet eller nära ängel.”

Han sade också:

”Våra imamers ord har samma status som Qur’ânen.”

Han sade också:

”Varken profeterna eller Ahl-ul-Bayts imamer har lyckats med sin uppgift. Den som kommer att lyckas med sin uppgift är al-Mahdî.”

Men vilken al-Mahdi? Râfidhahs al-Mahdî som är gömd i en grotta och som ingen har sett röken av.