Hizbiyyûn använder sig av al-Wâdi´î mot Salafiyyûn

publicerad
08.07.2012

Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î

Källa: http://muqbel.net/sounds.php?sound_id=34

Datum: 1421-02-23/2000-05-28

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: När vi säger att vi är Salafiyyûn, säger vissa människor att det inte är tillåtet att säga så. De argumenterar med dina ord i ”al-Makhradj min al-Fitnah” och att du har utelämnat namnet ”Salafiyyûn” för att det inte skall göras Takfîr på grupperna.

Svar: Allas ord tas emot och förkastas. Det enda undantaget är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Gör inte jag fel? Varför tar de inte till sig mina ord inom frågor som är större än denna? Exempel på dessa frågor är att demokratin är otro och att Hizbiyyah är en väg till demokratin och att det inte är tillåtet att männen och kvinnorna blandas i skolorna. Varför tar de inte vår åsikt om parabolen och Tv:n?

I vilket fall som helst, nämns tillskrivningarna som ”Salafî” och ”Sunnî” i as-Sam´ânîs bok ”al-Ansâb”. Detta skrev han ungefär 800 år innan Muqbil skapades. Låt oss säga att jag har gjort fel. Mitt fel utgör inget bevis. Folk som är bättre än mig har tillskrivits Salafiyyah och Sunnah. För övrigt har dessa två benämningar samma betydelse. Oavsett om du säger att du är ”Sunnî” eller ”Salafî”, har de en och samma betydelse. De betyder att personen följer Qur’ânen och Sunnah utmed de rättfärdiga Salafs förståelse.