Haschet är berusande, orent och straffbart

Berusande hasch är förbjudet. Den som anser det vara lovligt att bli hög på hasch hädar. Faktum är att de lärdas mest korrekta åsikt är att haschet är orent som spriten. Spriten är som urin och haschet är som avföring. Det är obligatoriskt att dess missbrukare straffas med ett föreskrivet straff, Hadd. Den enda anledningen varför vissa lärda inte har tagit ställning till haschmissbrukarens straff är att de har trott att haschet lamslår hjärnan som anestetiska preparat och skall därför bestraffas, Ta´zîr, [på ett sätt som domaren finner korrekt].

Den korrekta åsikten är att haschet är berusande. Haschet är berusande till skillnad från anestetiska preparat och muskotnöten för att haschet, precis som spriten, berusar med upplösningen medan anestetiska preparat som lamslår hjärnan och muskotnöten berusar efter upplösningen. Den som tror att haschet inte berusar och att det bara lamslår hjärnan utan njutning vet inte vad hasch är för något. Haschet hade inte missbrukats om det inte hade varit njutbart. Så är dock inte fallet med anestetiska preparat och annat.