Har medlet samma dom som kallet?

Fråga 27: Anses visor och skådespel tillhöra kallets tillvägagångssätt? Har tillvägagångssättet samma dom som målet i den bemärkelsen att så länge målet är korrekt så spelar det ingen roll hur tillvägagångssättet till målet är?

Svar: Så om vi säger att dans är ett av kallets tillvägagångssätt så betyder det att dansen får samma dom som kallet? Tillvägagångssättet får förvisso samma dom som kallet om det inte är förbjudet i sig, innoverat eller taget från de otrogna. Om tillvägagångssättet är förbjudet i sig, anses det hamna under Machiavellis regel ‘ändamålet helgar medlen’1.

Visor och skådespel hamnar under den andra kategorin, inte den första, och är innovationer. Det är inte tillåtet att tillämpa dem för att kalla till Allâhs (´azza wa djall) religion.

Skådespel kommer i grund och botten från idoldyrkan. Romerska och grekiska hedningar dyrkade sina gudar genom skådespel. Så tackade de Allâh för sina gåvor. I stället för att tacka Allâh spelade de skådespel och liknande för sina gudar. Därefter tillämpades de av österlänningarna innan islam. När islam kom utrotade muslimerna skådespelen. Till och med de otrogna glömde bort dem. Sedan kom Ahl-ul-Ahwâ’ och spred dem i den islamiska världen och introducerade dem till den Arabiska halvön och de heliga platserna som aldrig har vetat vad skådespel är för något.

Denna regel är en av de största synderna och avvikelserna som Ahl-ul-Ahwâ’ har. Därpå för de in dessa avvikande och syndiga handlingar i Allâhs (´azza wa djall) föreskrift och argumenterar med denna förbjudna regel.