Har islam och kristendomen samma troslära?

Fråga: Vad är domen för att säga att vår och de kristnas troslära är en och samma för världsliga och politiska ändamål?

Svar: Jag söker Allâhs skydd mot ett sådant tal. Vi och de kristna har inte alls en och samma troslära. Är Tawhîd och Ibrâhîms tro densamma som treenigheten? Säger man så för världsliga ändamål? Det är inte tillåtet.

Visserligen får vi handla med dem och ha pakter med dem om det gagnar, och inte skadar, vår religion och skonar oss deras ondska. Till och med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade pakter med dem. Det är dock inte tillåtet för oss att behagas av deras religion eller hylla deras religion. Det är hädelse mot Allâh (´azza wa djall).