Han ursäktas för sin okunnighet

Fråga: Vissa säger att personen som faller i större avguderi skall kallas för muslim och inte för avgudadyrkare eftersom han är okunnig om sakfrågan. Säger Ahl-us-Sunnah så?

Svar: Visserligen är det avguderi, men han ursäktas på grund av sin okunnighet. Han ursäktas för sin okunnighet, men det skall inte sägas att det inte är avguderi. Det är avguderi, men han ursäktas för sin okunnighet.